od Michaela Laitmana o nové ekonomice

Velmi zajímavý postřeh. Dovolím si sdílet.

——————
Další velmi zajímavý příspěvek od Michaela Laitmana o nové ekonomice.
“Nová ekonomika, která se vynoří z ruin staré, nebude novou formou socialismu. Bude to ekonomika vzájemné zodpovědnosti.”
Ekonomika založená na životním prostředí, aby měli lidé pocit, že “něco dělají a došlo ke změně v lidské historii”. Mají to perfektně vymyšlené, tak aby se nikdo proti tomu nebouřil. Kdo by chtěl vybočit ze systému a nepodílet se na “budování nové společnosti”, bude vlastně vyvrhel a plýtvač v novém systému. Vše vymyslí tak, aby si lidé mysleli, že ‘chrání’ přírodu. Proto budou tedy ty LIMITY na potraviny a taky JEDEN UNIVERZÁLNÍ PLAT. Limity tedy proto, aby člověk s čipem nemohl živit a pomáhat člověku bez čipu. Proto také podvod o globálním oteplování a ochranou životního prostředí. Museli lidem dát myšlenku, že něco “chrání” a budují. Že jsme žrouti a plýtváme. Krásně to zaobalili, aby ti, co odmítnou se podílet na budoucím systému, byli ti špatní.
Jakmile padne tento systém, přijdou s novým systémem – GESAROU. Oddluží lidi a dají jim ‘peníze’, které budou ve skutečnosti dluhy. Takže nebudou muset ani násilím vynucovat čipování. Na peníze se vždy lidé chytí.
K čipu – kredit, univerzální plat. Pracovat se bude pro společnost – komunitu. Ekonomika jak ji známe teď padne, zrodí se MARXISMUS.
Komunismus II. Lidé si budou myslet opět, že kapitalismus “skončil” a že je tu zase ten krásný komunismus, kdy je vše ‘zadarmo’. Kolik lidí vzpomíná dnes na komunismus, jak se žilo. Lidé nový systém uvítají. Bude to systém, kde si všichni budou “rovni”. Pouze však na oko. Proto i vzniknul tento systém, aby lidé na něj nadávali, všimli si, že boháči mají vše a populace je na hraně chudoby. Nyní se spojí vše dohromady. Bude to systém tzv. “Zlatý věk”. Všimněte si, že Laitman zde píše, že je to KONEC KAPITALISMU. Korona to celé korunovala. Dali lidem myšlenku, že bychom měli “zpomalit” a že zem už toho má dost. Vše je naplánováno dávno dopředu. Toto je korunovace.

Facebook Comments